Communication breakdown

8568773209_88003d4e3f

Samtidig et annet sted…