Stripes

8723752292_6e40d2f91a

Samtidig et annet sted…