Cunningham Park: Tree Split by Tree

8733760368_4d29e2b4b8

Samtidig et annet sted…