8 May, 19.27

8859172727_e8e9e7b937

Samtidig et annet sted…