The London Eye, London, UK

9222476298_1155547c25

Samtidig et annet sted…