Roslyn, Long Island

9264005593_29b94c68bd

Samtidig et annet sted…