Nøstet Graffiti, July 2013

9260321573_63e5761b0b

Samtidig et annet sted…