PLE Conf 2013 - Social Dinner

9290086801_1581475e7f

Samtidig et annet sted…