John Reid waiting to be interviewed

9475997426_c193028e76

Samtidig et annet sted…