Citigroup Center

9540434292_d6e7243fe8

Samtidig et annet sted…