PEM-OAA-00216 Sekundærstasjon i kamuflasjedrakt

9623329676_8ace1099e3

Samtidig et annet sted…