20130829

9631475774_62cebfb6e4

Samtidig et annet sted…