17 September, 12.32

9913956276_f46b5c8571

Samtidig et annet sted…