New England - 9/2013

10137313646_06e74d9849

Samtidig et annet sted…