New England - 9/2013

10137080994_bae4135afa

Samtidig et annet sted…