Østre Skostredet parking lot graffiti

10226454416_3e74faa795

Samtidig et annet sted…