Østre Skostredet parking lot graffiti

10226451955_f36b31e932

Samtidig et annet sted…