K48-013 3. Deichmanske Bibliotek. Hovedlesesalen.

10265354904_18d89ed92d

Samtidig et annet sted…