PEM-SCH-00327 Sandnessundbrua under konstruksjon, Kvaløya i Tromsø

10265667306_74c5d07b93

Samtidig et annet sted…