PEM-SCH-00454 Tromsøbrua under oppføring

10455150295_625572e0eb

Samtidig et annet sted…