London#01

10543166345_b2e4f7917a

Samtidig et annet sted…