PEM-CHA-00144 Fotografisk utstyr. Lyssetting

10572535985_e9cee2812c

Samtidig et annet sted…