Schoolchildren on Portobello Rd

10581147846_954560a4fe

Samtidig et annet sted…