City at Night

10677230883_25881c9e83

Samtidig et annet sted…