London: Arthur's Housewarming

10855915456_181735bde0

Samtidig et annet sted…