New York State Route 79

11811959173_5b923d77c3

Samtidig et annet sted…