Grunelokka somewhere

11952595984_353002b575

Samtidig et annet sted…