B:AD

11955260806_2329968879

Samtidig et annet sted…