--- {}

11986588916_893c6b6985

Samtidig et annet sted…