BT Tower

11995883713_2e03850d3f

Samtidig et annet sted…