Styre - Bergen Game Jam 2014

12015367174_7bcbdd1656

Samtidig et annet sted…