Whittled Brick Wing

12196705404_58cbd07047

Samtidig et annet sted…