KayDee, Golden G, Ngajuana, John River, Elmnt At Outback Shack Jan 24th 2014

12200773123_c1e3b4dc06

Samtidig et annet sted…