KayDee, Golden G, Ngajuana, John River, Elmnt At Outback Shack Jan 24th 2014

12200527625_b65cda451e

Samtidig et annet sted…