KayDee, Golden G, Ngajuana, John River, Elmnt At Outback Shack Jan 24th 2014

12200940784_908123063b

Samtidig et annet sted…