Marble Arch Tube Station [27/365]

12176881714_074550e139

Samtidig et annet sted…