Modell av "Nye Aspmyra"

11993372723_1c8f5b6819

Samtidig et annet sted…