Arne Hanssen, Harald Berg

11946586945_497d24abb3

Samtidig et annet sted…