Tilskuere, Kjell Røst? (midt)

11852890815_51fce998f2

Samtidig et annet sted…