2.2.14 London 77

12279817345_5140d46b62

Samtidig et annet sted…