2.2.14 London 73

12279881683_971bc8b0d4

Samtidig et annet sted…