2.2.14 London 66

12280038894_bfc0e4f615

Samtidig et annet sted…