2.2.14 London 67

12280179886_0d713b34e4

Samtidig et annet sted…