New York from above

12298602875_1d5b289165

Samtidig et annet sted…