New York from Empire State Building

12293814824_7ed0cbfeb4

Samtidig et annet sted…