Skaters Under the Manhattan Bridge (Film) (II)

12312857225_c11b56e34d

Samtidig et annet sted…