Kode4 Graffiti February 2014

12323698684_d634c5c762

Samtidig et annet sted…