the same church

12351200235_52deaf8e2e

Samtidig et annet sted…