Red from Skansen

12546892273_1b977359d2

Samtidig et annet sted…