Drawing the Eel

12550955323_79e2e1d7d8

Samtidig et annet sted…